Dziękujemy za dodanie do koszyka
Przejdź do koszyka Kontynuuj zakupy
Mobile menu

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

 

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami.
 2. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 4. Sprzedawca, dostarczając kupującemu sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Wymiana zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego jest dokonywana za zasadzie ekwiwalentności i proporcjonalności, a więc sztuka za sztukę jeden (tj. przy zakupie jednego nowego sterownika klient ma prawo oddać jeden stary sterownik). Dla zamówień internetowych z dostawą kupujący zobowiązany jest przed zakupem do zgłoszenia do sprzedawcy chęci oddania zużytego sprzętu, o ile spełnia w/w warunki, mailowo na adres: sklep@arsen.pl. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje stacjonarnie pod adresami:
 • ARSEN, Grabowiec 5A, 98-200 Sieradz
 • ARSEN, ul. Jana Pawła II 65A, 98-200 Sieradz
 • ARSEN, ul. Kilińskiego 8-10, 98-220 Zduńska Wola
 • ARSEN, ul. Legionów 107, 91-073 Łódź
 • ARSEN, ul. Dobrzecka 97, 62-800 Kalisz
 • ARSEN, ul. Sikorskiego 59E, 95-015 Głowno
 1. Nieprzyjmowany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który z uwagi na jego zanieczyszczenie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przyjmujących zużyty sprzęt, a także niekompletny zużyty sprzęt oraz części pochodzące ze zużytego sprzętu, których zbieranie jest zakazane. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, podzespołów, części składowych i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 2. W w/w przypadku kupujący powinien przekazać zużyty sprzęt do właściwego punktu zbierania zużytego sprzętu lub podmiotu prowadzącego zakład przetwarzania odpadów.
 3. Miejsca, w których można oddać zużyty sprzęt:
  • PSZOK w Sieradzu, ul. Dzigorzewska 4,
  • PSZOK w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 68/70,
  • Czerwone pojemniki na elektrośmieci w Zduńskiej Woli:
   • ul. Osmolińska 6;
   • ul. Wieniawskiego 1;
   • ul. Łódzka 12;
   • ul. Narwiańska – skrzyżowanie z ulicą Warcką;
   • ul. Zgody – skrzyżowanie z ulicą Wilczą;
   • ul. Żytnia – skrzyżowanie z ulicą Skrzetuskiego,
  • PSZOK w Łodzi:
   • ul. Graniczna 2;
   • ul. Kasprowicza 10;
   • ul. Zamiejska 1,
  • Czerwone pojemniki na elektrośmieci w Łodzi:
   • ul. Chochoła 31;
   • ul. Marysińska 91;
   • ul. Faszynowa 21;
   • ul. Piłkarska 27;
   • ul. Nenckiego przy Byszewskiej,
  • PSZOK w Kaliszu, ul. Piwonicka 6,
  • PSZOK w Głownie, ul. Dworska 3.